divendres, 6 de juny de 2014

Els Escacs

Els Escacs vénen de la Índia, representa una batalla entra 2 països, sha en persa vol dir (Rei),hi ha 64 quadres,de peces blanques lo mateix que peses negres,en total hi ha 18 peces.
(Shamat) vol dir Rei matat lo que noltrus coneixem com a escac mat.Eki f. a.

Els periquitus

Jo na Laia vaig asplicar Els periquitus dia 20 de maig  per que jo en tenc dos en Mesi i na Blanqueta i vaig tenir que na a ca un senyo que en tenia . Es periquitus venan de australia i no poden viura a un avitet que no es el seu els pariquitus se aclimaten perfequta ment en captivitat  . el periquitu te dos retxes de colors la verda i lablava ia uns 7 colors . El periquitu es un usell de uns 22 centímetres  ies molt susiabla amb la gent.

Laia Febrer Pons


divendres, 30 de maig de 2014

Es basquet

Vaix cumensar basquet quant anava a P-3. Antes sa sistella tenia de alsatda 1,80 i tenia sa pilota del nombra 3 que era mes petita, ara sa sistella del nombre 2,60 i ara tenc sa pilota del 5.Ara vaix amb els grosus i som pre-nimis i ja no feim jocs numes entrenam. Mun para tambe jugava a basquet quant era petit.

Tomeudivendres, 16 de maig de 2014

Els invents

Dimarts pasat vaig fe una  conferensia sobre els invents. A jo me egrade resicla i fer invents. Un die vaig du une capse feta meva le escole. Els invents san anat millurant per esempra el primer movil pesave un kilo i el vian de durcom una moxila.

Clara

Els goril-les

Dimarts pesat vaig fer una conferensia sobre Els goril-les. Tenen ses potes de devant mes llargues,es caretzerize per tenir dents mes groses ce noltrus.

David


divendres, 9 de maig de 2014

El cavall menurqui

Vaig fer la confarencia del cavall menorqui.Elcavall es mamifer bartebrat i ervivor tanbe de bon caracter.El cavall sempra cumensa emb una lletra diferent.Els guarniments per quelcar el cavall son sella retranque pitral brida riendes i caixer


A

nna

El futbol

Vaig fer la conferensia del futbol. El futbol es un joc ce megrade molt. Un die vaig anar a Barcelona e veura el Barse. Un dia vaig anar a se platja em el meu ecip de futbol. Abans de cade pertit  escelfam un pucet.

Marc


divendres, 2 de maig de 2014

Instruments

Jo som n'Aïda i us esplicare el saxofon. Te tres parts: bucilla, tudell, cos. Canya, claus, campana. Serveix per inventar cansons, sortir a se bande , i menus jugar.


Jo som n'Agnès i us esplicare la flauta travesera. Es un instrument de vent-fusta. La flauta te tres parts: El cap, el cos i els peus. El cap es on hi ha l' embucadura que es alla on sonam.


Agnès i Aïda


El guepard i els moixos

Som na Cristina i us vull explicar l'embaras de les femelles de moixos dura 63 i 64 dies. Menjen peix, pinso, carn, i altres coses.
Som na Noelia i us vull explica els guepards. Els guepards viuen a la savana  i estepa, mengen gaseles, cunis, llebres, i cries de zebra. Els guepards es reprodueixen tot l'any.

Cristina i Noelia


divendres, 4 d’abril de 2014

Conferencies

Aquesta setmana am cumensat ses cunferencies que farem a classe. An comensat en Toni  i n'Aitor que an esplicat que tenan mescotas. En Toni explica que te un conill a ca seve i es de nom Bunny. N'Aitor explique que te 1 paixera amb 3 peixus: en Tomi, en Bobby i n'Athletic.

N' AITOR I EN TONI.


divendres, 28 de març de 2014

El dentista

Ai vaig anar al  dentiste a Alaior. Me va dunar fluor parque tengi les dents be.


ISRAEL

Am anad al dentista

Air dijous vam anar a Alaior a nes dentista. I vam anar amb un bus, tambe van venir el altre grup de segon. Quan vam arribar a es dentista vam llegir contes mentras esparavem per entrar. Quan eram dins sa dentista mus va mirar sa boca a veura si teniam caries. Despres mus va donar bestant de fluor. Finalment vam anar a juga al parc.

Cristina i Aitor